Ansøgning

 

Kortfattet ansøgning sendes pr. mail til fondens sekretær Bjarne Riemke på mail : mail(at)teom.dk

Formålsparagraf

§1

Fonden er almennyttig/velgørende.

Fonden har til formål via sit virke, at bidrage til bevarelsen og forbedringer af den danske natur og naturmiljø, og gennem sit virke at arbejde for en mere effektiv og mindre skadevirkende udnyttelse af naturens råstoffer.

 

Fonden udøver virksomhed med udvikling og fremstilling af ressource- og energibesparende komponenter, systemer og processor, som blandt andet, men ikke alene, kan omfatte:

- Solceller og solfangere

- Anlæg til udnyttelse af bølgeenergi

- Energibesparende råstofudvinding og -genvinding

- Forureningsbekæmpende råstofudvinding og -genvinding.

Virksomheden kan udøves gennem investering i andre virksomheder med formål der ligger herindenfor.

Fonden kan støtte og selv udføre forsknings- og udviklingsopgaver til opfyldelse af formål, som samfundet ellers ikke ville have haft mulighed for at få udført.

 

Fondens stifter er :

Den selvejende institution

Tønder Tekniske Skole

Plantagevej 35

6270 Tønder